t

TESPO RAC spol. s r.o.

člen Asociace rozúčtovatelů tepla a vody
Na Jarově 2, 130 56, Praha 3, Tel: 284 861 154,
rozúčtování spotřeby tepla a vody  •  měření spotřeby tepla a vody  •  správa objektů  •  rozvody vody, topení a plynu  •  regulace tepla a TUV  •  jádrové vrtání a řezání betonu

Rozvody vody, topení a plynu


Rozvody vody

Montáž ležatých rozvodů studené vody, TUV a cirkulace

Zahrnuje demontáž stávajících rozvodů, montáž nových rozvodů z plastu (materiál PPR3-Hostalen) či mědi, uložení plastového potrubí do žlabů z pozinkovaného plechu (zamezují prohýbání potrubí), ukotvení potrubí do stropu pomocí kovových objímek s gumovou výstelkou nebo pomocí nosníků z děrovaného L profilu, tepelná izolace materiálem Mirelon, popis hlavních uzávěrů laminovanými štítky, zajištění možnosti regulace TUV (viz dále).

 

Montáž stoupacích rozvodů SV, TUV a cirkulace

Demontáž stávajících rozvodů, montáž nových rozvodů z plastu či mědi, zhotovení pevných bodů a dilatačních smyček (zamezují klesání a pnutí potrubí), ukotvení potrubí pomocí kovových objímek s gumovou výstelkou, tepelná izolace materiálem Mirelon, montáž nových vodoměrů či ověření a repase stávajících, výměna bytových uzávěrů za kulové ventily, montáž zpětných klapek, regulace TUV, případně též výměna bytových rozvodů.

 

Rekonstrukce kanalizačních rozvodů

Demontáž stávajících rozvodů např. z osinkocementu a jejich ekologická likvidace, montáž nových rozvodů z polypropylenu (systém HT), napojení na stávající bytové rozvody, ukotvení potrubí, utěsnění prostupů mezi patry protipožární pěnou.

 

Rekonstrukce bytových rozvodů

Montáž bytových rozvodů vody a kanalizace podle individuálních požadavků zákazníka.

 

Ostatní vodoinstalatérské práce

 

 

Rozvody topení

Rekonstrukce otopných soustav

Rekonstrukce ležatých rozvodů, stoupaček i bytových rozvodů tepla v železe nebo mědi na základě odborného projektu.

 

Výměna otopných těles

Přetěsňování stávajících litinových radiátorů; montáž nových otopných těles dle přání zákazníka

 

Hydraulická regulace otopných soustav

Montáž regulačních prvků, zajišťujících efektivnější fungování topné soustavy a jejich nastavení dle projektu hydraulického vyregulování.

 

Montáž termostatických ventilů

Osazení otopných těles termostatickými radiátorovými ventily Danfoss, zlepšujících uživatelský komfort a napomáhajících k efektivnímu vytápění.

 

Projekty otopných soustav

Zjišťování a pasportizace současného stavu, tvorba plánů stávajících soustav, topenářské projekty.

 

Ostatní topenářské práce

 

 

Rozvody plynu

Rekonstrukce domovních i bytových rozvodů plynu v železe či mědi.

 

 

Komplexní rekonstrukce

Program současné výměny všech rozvodů v panelových i klasických domech (voda, kanalizace, plyn, vzduchotechnika). Při renovaci všech rozvodů nedochází ke zbytečné duplikaci některých činností (např. demontáž krytů šachet či bourání přístupů ve zděných jádrech), což přináší značné finanční a časové úspory. Zároveň jsou na minimum omezeny zásahy do soukromí uživatelů bytů.


TESPO RAC spol. s r.o.           ...budete spokojeni.