t

TESPO RAC spol. s r.o.

člen Asociace rozúčtovatelů tepla a vody
Na Jarově 2, 130 56, Praha 3, Tel: 284 861 154,
rozúčtování spotřeby tepla a vody  •  měření spotřeby tepla a vody  •  správa objektů  •  rozvody vody, topení a plynu  •  regulace tepla a TUV  •  jádrové vrtání a řezání betonu

Rozúčtování spotřeby tepla a vody

 

Výpočty nákladů za spotřebu tepla a vody vycházejí z hodnot, zjištěných pomocí měřičů tepla nebo indikátorů topných nákladů a vodoměrů. Rozúčtování nákladů provádíme na základě smlouvy o dílo s vlastníkem, resp. správcem objektu nebo areálu, ve kterém jsou přesně specifikovány všechny potřebné údaje.

Odečty těchto indikátorů a vodoměrů provádíme v závislosti na přání zadavatele zpravidla jednou v roce. Aby přitom uživatelé byli co nejméně zatěžováni a nemuseli se zbytečně uvolňovat ze zaměstnání, konají se práce vždy až v podvečerních hodinách. Pro zajištění náležité informovanosti doručujeme týden před zahájením odečtu do všech schránek písemné vyrozumění. Uživatelům, kteří nezpřístupní byt v řádném termínu, nabízíme náhradní termín, který je zahrnut v ceně služby. Pro uživatele bytů, kteří se nezúčastnili v žádném z těchto termínů ,jsou připraveny individuální, placené termíny.

Při samotném odečítání klademe důraz především na přesnost zapisovaných údajů. Snažíme se co nejméně narušovat soukromí našich zákazníků. Práce proto provádějí jen řádně vyškolení pracovníci, kteří dlouhodobě osvědčili svou spolehlivost.
Odečtené hodnoty se po odečtu v našem rozúčtovacím středisku doplní informacemi o celkových fakturovaných nákladech, dodaných majitelem objektu. Metodika výpočtu se řídí platnými právními předpisy.

Pro výpočty používáme vlastní software, takže jej můžeme operativně přizpůsobovat požadavkům zákazníků. Tento systém umožňuje bezproblémovou elektronickou komunikaci s majiteli, resp. správci objektů.
Výsledkem jsou pak přehledné formuláře pro jednotlivé uživatele a celkové přehledy pro vlastníka objektu.

Celé zpracování provádíme do 45 dnů ode dne odečtu či od poskytnutí přehledu o celkových nákladech. Součástí výpočtu mohou být po dohodě i ostatní položky vyúčtování, případně zálohy na jednotlivé služby.

 

O našem významném postavení na poli rozúčtování svědčí i naše aktivní členství v Asociaci rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu.
 


TESPO RAC spol. s r.o.           ...budete spokojeni.