t

TESPO RAC spol. s r.o.

člen Asociace rozúčtovatelů tepla a vody
Na Jarově 2, 130 56, Praha 3, Tel: 284 861 154,
rozúčtování spotřeby tepla a vody  •  měření spotřeby tepla a vody  •  správa objektů  •  rozvody vody, topení a plynu  •  regulace tepla a TUV  •  jádrové vrtání a řezání betonu

Regulace TUV

Problémy v dodávkách teplé užitkové vody se vyskytují téměř ve všech rozsáhlejších soustavách: ve vzdálenějších místech soustavy pak médium nedosahuje požadované teploty, případně jí dosahuje teprve po odtočení velkého množství chladné vody. Tak dochází jak ke snížení uživatelského komfortu, tak ke zbytečným finančním ztrátám.

Úkolem regulace TUV je proto dodání optimálního množství teplé vody ke všem (tedy i těm vzdálenějším) odběrním místům. Řešení spočívá ve stejnoměrném rozdělení cirkulující vody mezi všemi stoupačkami omezením průtoku nebo teploty. Praktickým důsledkem regulace je pak správná funkce soustavy, kdy teplá voda má na všech odběrních místech přibližně stejnou teplotu.


TESPO RAC spol. s r.o.           ...budete spokojeni.