t

TESPO RAC spol. s r.o.

člen Asociace rozúčtovatelů tepla a vody
Na Jarově 2, 130 56, Praha 3, Tel: 284 861 154,
rozúčtování spotřeby tepla a vody  •  měření spotřeby tepla a vody  •  správa objektů  •  rozvody vody, topení a plynu  •  regulace tepla a TUV  •  jádrové vrtání a řezání betonu

Regulace tepla

 

V panelových domech, ve kterých není provedeno hydraulické vyregulování otopné soustavy, si často uživatelé bytů stěžují buď na nedostatečně topící radiátory, nebo příliš vysokou teplotu v bytě, kterou nelze pomocí stávajících ventilu regulovat.

Oba tyto extrémní stavy mají většinou jen jedinou příčinu: nevyváženost topné soustavy. Vhodná regulace přitom dokáže zvýšit tepelný komfort uživatelů a zároveň rapidně snížit náklady na vytápění.

Nejdůležitějším krokem k optimalizaci topné soustavy je její hydraulické vyregulování. Toto vyregulování zajistí, aby všude protékalo takové množství topného média, které přenese požadovaný tepelný výkon. Zároveň umožní, aby soustava spolehlivě pracovala i v mezních stavech, tedy jak při nízkém zatížení při uzavření většiny ventilů, tak i při plném výkonu za největších mrazů.

Pro zajištění těchto funkcí montujeme na paty stoupaček či na patu objektu regulátory diferenčního tlaku. Ty jsou nastaveny podle hodnot, vzešlých z odborně zpracovaného projektu. Současně s tím jsou staré, většinou již nefunkční radiátorové kohouty nahrazovány moderními termostatickými ventily. I ty jsou podle projektu přednastaveny tak, aby i při plném otevření radiátorů ve spodních patrech byl zajištěn náležitý tlak pro dopravu média až do pater horních.

 

Povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům ukládá vlastníkům domů zákon číslo 406/2000 Sb.

Naše firma dodává a montuje výhradně termostatické ventily značky Danfoss, které patří mezi nejkvalitnější ventily na našem trhu. Každý takový ventil sestává ze dvou částí: termostatické hlavice a samotného těla ventilu. V hlavici se nachází čidlo s kapalinovou (u typu RA paroplynovou) náplní, zajišťující proporcionální regulaci přívodu tepla. Čidlo reaguje na teplotu okolí, je proto schopno registrovat i energii pocházející z jiných zdrojů, než z radiátoru (slunce, horkovzdušná trouba aj.). Zvýší-li se teplota v místnosti, vlnovec hlavice tlačí kuželku ventilu směrem k uzavřené poloze. Pokles teploty vyvolává opačnou reakci a ventil se otvírá. Pokud je přístroj správně nainstalován a není-li jeho funkce znemožněna různými kryty a parapetními deskami, udrží se teplota místnosti spolehlivě na požadované hodnotě.

 

 

V základní verzi jsou radiátorové ventily Danfoss vybaveny hlavicemi RA-E (na obrázku vlevo). Pro případy, kdy je teplota v okolí radiátoru zkreslena například nábytkem či krytem, dodáváme také typ RAE-K s externím čidlem (uprostřed). Do veřejných prostor jsou pak vhodné hlavice se zvýšenou ochranou proti krádeži a poškození (vpravo).

 


TESPO RAC spol. s r.o.           ...budete spokojeni.