t

TESPO RAC spol. s r.o.

člen Asociace rozúčtovatelů tepla a vody
Na Jarově 2, 130 56, Praha 3, Tel: 284 861 154,
rozúčtování spotřeby tepla a vody  •  měření spotřeby tepla a vody  •  správa objektů  •  rozvody vody, topení a plynu  •  regulace tepla a TUV  •  jádrové vrtání a řezání betonu

Měření spotřeby vody

 

Bytové vodoměry

 

Objektové vodoměry

 

Bytové vodoměry

Hodnoty spotřeby studené a teplé užitkové vody u jednotlivých uživatelů se zjišťují na vodoměrech instalovaných v bytových rozvodech. Naše firma používá vysoce kvalitní přístroje od firem SENSUS, Ista, Minomess a Madalena.

 

SENSUS Residia Jet je nejnovějším zástupcem firemní řady suchoběžných bytových vodoměrů s dvanáctilopatkovým oběžným kolem a válečkovým počítadlem. Konstrukce vychází z dlouhodobě vyzkoušeného typu vodoměru SENSUS DNN. Použití magnetické spojky zajišťuje dlouhodobou životnost a vysokou přesnost. Ostatní suchoběžné vodoměry předčí svou velmi vysokou odolností vůči působení magnetických sil, a tím i proti pokusům o neoprávněné ovlivňování měření. Rozsah stínění proti vnějšímu magnetickému poli splňuje požadavky evropské normy. Konstrukce pláště je připravena pro nasazení komunikačního modulu.

 

Ventilová přípojka SENSUS se používá všude tam, kde jsou rozvody vedeny pod omítkou. Její instalace nevyžaduje žádné stavební úpravy, montuje se totiž přímo do sedla původ-ního ventilu. Po montáži pak přejímá i uzavírací funkci ventilu.

 

Bateriový vodoměr SENSUS je určen pro případy, kdy nelze použít klasický vodoměr ani ventilovou přípojku. Montuje se mezi zakončení rozvodu a vodovodní baterii. Ani zde proto nejsou nutné žádné další instalatérské či zednické práce.

 

Bytové vodoměry Siemens s radiovým přenosem. Lze je zařadit do systému bezdrátového dálkového odečtu. Poskytují uživatelům maximální komfort.

 

Typ TT-CD ONE TRP
Jednovtokové neovlivnitelné mokroběžné vodoměry:

Proti možnému ovlivňování správné funkce vodoměru používáme plombovací objímky Kompakt, které nelze demontovat bez poškození metrologického zajištění.

 

Výměny vodoměrů

Zákon 505/1990 Sb. o metrologii ve znění zákona 119/2001 Sb. a prováděcí vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. zavádějí povinné ověřování funkce vodoměrů. Lhůta pro vodoměry na studenou i teplo vodu pro rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům je od 1.1.2012 sjednocena dle vyhlášky 285/20111 Sb. na 5 let. Pro dříve instalované vodoměry platí ověřovacín lhůty: na teplou vodu je přitom stanovena na 4 roky, na studenou 6 let. Po uplynutí této doby je třeba instalovat nové vodoměry nebo původní nechat repasovat a úředně ověřit ve zkušebně.

Naše firma vlastní osvědčení o registraci číslo 100-OP-0044-05 pro montáže vodoměrů, měřičů tepla a plynoměrů, vydané Českým metrologickým inspektorátem.
 


TESPO RAC spol. s r.o.           ...budete spokojeni.