t

TESPO RAC spol. s r.o.

člen Asociace rozúčtovatelů tepla a vody
Na Jarově 2, 130 56, Praha 3, Tel: 284 861 154,
rozúčtování spotřeby tepla a vody  •  měření spotřeby tepla a vody  •  správa objektů  •  rozvody vody, topení a plynu  •  regulace tepla a TUV  •  jádrové vrtání a řezání betonu

Měření spotřeby tepla

 

Indikátory topných nákladů

 

Měřiče tepla

 

Poměrové rozúčtování spotřeby tepla

Program poměrového rozúčtování spotřeby tepla a vody tvoří páteř činnosti naší firmy. Náklady na celkovou spotřebu tepla v objektu rozdělujeme mezi jednotlivé uživatele na základě obecně platných právních předpisů.

Pro zjišťování spotřeby se na všechna otopná tělesa v objektu instalují indikátory topných nákladů. V současné době dodáváme výhradně elektronické indikátory. Používáme dosud také odpařovací indikátory, které zaznamenávající spotřebu pomocí úbytku indikační kapaliny. Svým zákazníkům doporučujeme dlouhodobě osvědčené výrobky firem Siemens.

 

Qundis Caloric 5 basic je moderní jednočidlový nebo dvojčidlový elektronický indikátor, vyznačující se velmi nízkou cenou, vysokou hodnověrností údajů, moderním designem a minimální poruchovostí. Má nízkou spotřebu elektrické energie, takže baterie má životnost až 12 let. Umožňuje naprogramování ukládacího dne, displej zobrazuje mimo jiné i spotřebu v minulém odečítacím období.

 

Radiový systém Qundis AMR je moderní bezdrátový systém pro dálkové odečítání, vhodný do všech objektů, do kterých jsou energie dodávány jednotlivým uživatelům. Síť tvoří různé druhy měřičů spotřeby, které vysílají na frekvenci 868 MHZ. Do systému lze zařadit kromě indikátorů topných nákladů zařadit vodoměry, měřiče tepla, elektroměry a plynoměry. Všechny měřiče v tomto sytému přenášejí údaje o spotřebě do síťových komunikačních uzlů.
Výpočet nákladů vychází přímo z dat systému, odečtených v komunikačním uzlu. K hlavním přednostem patří zkvalitnění přenosu dat a zvýšení komfortu uživatelů bytů. Pro odečet dat spotřeby jednotlivých medií není potřeba zpřístupňovat byty.

 

Radiový systém Qundis WalkBy
Při využití pochůzkového systému nejsou potřeba komunikační uzlové. Při zachování všech podstatných výhod je tento systém levnější než předchozí systém Siemeca.

 

Fakturační měření spotřeby tepla

V naší nabídce jsou především fakturační měřiče tepla  Itron, Siemens a Ista. Sortiment těchto firem zahrnuje širokou škálu typů a dimenzí od kompaktních měřičů tepla, použitelných v určitých případech i k měření spotřeby tepla v bytech, až po velké objektové měřiče tepla rozměru DN 300.

 

 


TESPO RAC spol. s r.o.           ...budete spokojeni.